Doğru, Uygun Çözüm

Çekiçli değirmen taneli malların öğütülmesi için Karma Yem – Maden – Kimya sanayinde kullanılmaktadır. Değirmen üzerindeki besleyici ile makinaya alınan taneli mallar ana rotor üzerine yerleştirilmiş olan çekiçlerin dönüşü ile eleklerden öğütülmüş olarak çıkar. Çekiçli değirmenlerimizin sahip olduğu ana özellikler;

Özellikleri

  • Düzenli mal beslemesi,
  • Doğru hava geçişi,
  • Titreşimsiz çalışma,
  • Her iki yöne dönebilen rotor,
  • Yüksek kaliteli üretim ve üretim hammaddeleri,
  • Kolay değiştirilebilen elek ve çekiç düzeneği,
  • Değirmenin maksimum kapasitede, uzun vadeli çalışmasını sağlamaktadır.

Kullanım Alanı      :   Taneli Malların öğütülmesi

Kullanılan Sanayi :  Yem Sanayi, Un ve Yağ, Kimya, Gıda

 • Ürün Kataloğu

Karma yem yapımının ilk ve en önemli aşaması hammaddelerin öğütülmesidir.

Öğütmenin amaç ve yararları 5 madde altında özetlenebilir;

 • Karma yem yapımında kullanılan hammaddelerin büyüklükleri birbirinden farklıdır ve iyi bir karışım için öğütülerek, hepsinin eşit büyüklüğe getirilmesi zorunludur. Ayrıca büyük parçacıklar peletlerde kırılmaya da neden olmaktadır.
 • Öğütülen hammaddelerin sindirimi kolaylaşır ve hızlanır. Öğütme sonucu aromatik esansiyel yağ asitleri ortaya çıkarak yem alımını ve beslenmeyi olumlu yönde etkiler.
 • Yemlerin her bir tanesindeki besin madde içeriği yemin bütünü için hesaplanan oranda olması gerekir. Buda ancak çok iyi öğütülmüş hammaddelerin homojen karışımı ile mümkündür.
 • Öğütülen hammaddelerin iletim sistemleriyle diğer ünitelere taşınması ve yeme şekil verilmesi daha kolay olmaktadır.
 • Peletleme randımanı ve pelet kalitesini arttırmaktadır.